BIRGIT EIDE  & ØYVIND JOHNSEN

ORDET FANGER 

19.01 - 09.02.17

 

 

Torsdag 19. januar, kl. 18:00 - 20:00 åpner vi utstillingen "Ordet fanger" av Birgit Eide og Øyvind Johnsen. Utstillingens tittel refererer til kunstnernes opplevelse av ordets makt og kraft, og diskuteres i utstillingen i lys av ulike tidsepoker og kulturell kontekst.

 

Birgit Eide (f. 1960) arbeider som tekstilkunstner og har bakgrunn fra Kunsthøyskolen i Bergen. I Galleri s.e viser Eide rominstallasjoner og store og mindre gulv- og veggarbeider. Materialbruken spenner vidt, fra papir, tekstile materialer og menneskehår. Tematisk kretser Eides arbeider rundt forholdet mellom religion/religiøse påbud og identitet/livsutfoldelse. Sentralt i Eides nye arbeider er tekstelementer hentet fra makulerte bibler.

 

Øyvind Johnsen (f. 1946) har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen. Johnsen arbeider hovedsakelig med video, men viser også fotografier med sterk relevans til videoverkene. Sentrale problemstillinger i Johnsens arbeider er menneskelig smerte, minner og livserfaringer. I videoene møter vi tekst og språk som befinner seg i ulike sjikt mellom drøm og virkelighet. 

 

Eide og Johnsen arbeider med ulike tilnærming og materialbruk, men har åpenbare tematiske berøringspunkter. Begge tar utgangspunkt i egne dyptgripende personlige erfaringer der det tekstlige og språklige er nøkkelelementer.

 

Utstillingen som suppleres med ytterligere to nye arbeider er tidligere vist i Kunsthall Grenland, høsten 2016. Kurator for utstillingen er Bjørn Inge Follevaag.